GET STARTED

0$

Cảm ơn, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các hướng dẫn tiếp theo.

Chọn Dòng Xe

Chọn dòng xe quý khách muốn tính giá lăn bánh

I10 Hatback

I10 Sedan

Accent


Elantra

Creta

Tucson


SantaFe

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên Bản i10 Hatback

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 360 triệu

Giá công bố: 405 triệu

Giá công bố 435 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên Bản i10 Sedan

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 411 triệu

Giá công bố: 425 triệu

Giá công bố 455 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Các chi phí

Quý khách có thể bỏ các chi phí nếu tự đăng ký, đăng kiểm và mua bảo hiểm...

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Accent

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 426 triệu

Giá công bố: 475 triệu

Giá công bố 505 triệu

Giá công bố 545 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Elantra

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 580 triệu

Giá công bố: 655 triệu

Giá công bố 699 triệu

Giá công bố 768 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Creta

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 620 triệu

Giá công bố: 670 triệu


Giá công bố: 730 triệu

Giá công bố: 735 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Tucson

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 799 triệu

Giá công bố: 878 triệu

Giá công bố: 940 triệu

Giá công bố: 932 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản SantaFe

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 1 tỷ 30 triệu

Giá công bố: 1 tỷ 190 triệu

Giá công bố: 1 tỷ 240 triệu


Giá công bố: 1 tỷ 130 triệu

Giá công bố: 1 tỷ 290 triệu

Giá công bố: 1 tỷ 340 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Giá Lăn Bánh Dự Tính

Tổng cộng

Các chi phíThông tinSố lượngGiá
Discount :
Tổng cộng :